We bieden zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. Zowel ambulant, als intramuraal vanuit onze 10 locaties. Op maat gemaakt voor de zorgvraag.

1 gezin, 1 plan.

 

Onze doelgroepen

 • Kinderen

  Naschoolse dagbehandeling, 12 jaar en jonger, 12 jaar en ouder.
 • Jongeren

  Jongvolwassenen van 17 tot 27 jaar.
 • Gezinnen

  Crisisopvang gezinnen (COG), ambulant.

Jeugd & Gezin telt mee

 • 10

  locaties

  De Klaproos, Het Viooltje, TIO Noord, De Zonnebloem, De Klif, OC Middelveld, Daalburgh, Vianenburgh, COG (crisisgezinnen) en 10 voor toekomst.
 • 154

  collega's

  Van jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper, tot jeugdbeschermer en ambulante gezinsbehandeling.
 • 350

  deelnemers

  Jongeren van 12+ tot 12-, van individu tot gezin.

Wat we doen en: waarom

Bij Jeugd en Gezin Amsterdam bieden we zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. We werken zowel ambulant, als vanuit onze 10 locaties. We bieden een integraal aanbod. Onze intramurale en ambulante zorg zijn op elkaar afgestemd. Met andere woorden: 1 gezin, 1 plan.

We bieden dus maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin altijd centraal staat. Gezinsgericht en vraaggericht. We sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. De zorgvraag is voor ons leidend. Altijd. Denken in oplossingen dus, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande zorg.  Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, zodat we de zorgcontinuïteit waarborgen. En we werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen Jeugd en Gezin bieden we zorg aan Licht Verstandelijk Beperkte (LVB) jeugdigen en hun gezin, met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek, tussen 0 en 27 jaar. Ze hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s, dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen. Onze deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden vanuit een multidisciplinair team. Een team waar jij deel van uit kan maken. Wees welkom!

 

Check onze vacatures

Vragen over werken bij Jeugd & Gezin Amsterdam?

Cindy Peter

Recruiter

Logo-Leger-des-Heils-Jeugd-en-Gezin-Amsterdam-zwart1